Witamy na stronie internetowej Świetlicy Środowiskowej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Popielowie.

Świetlica przy OSP w Popielowie to miejsce zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży, stwarza warunki wyrównania szans edukacyjnych, promuje zdrowy styl życia.

W programie świetlicy znajdują się min. zajęcia edukacyjne, podnoszenie kwalifikacji w dziedzinie technologii informacyjnych, zajęcia sportowe, wspólne zabawy integracyjne, zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień, organizowanie imprez okolicznościowych.

Ostatnie wydażenie...

Czerwiec - sierpień 2016 r. - Zajęcia świetlicowe

Od czerwca do sierpnia 2016 r. na Świetlicy Wiejskiej w Popielowie przeprowadzono zajęcia dla dzieci i młodzieży. Zajęcia odbyły się dzięki interwencji dzieci i młodzieży. więcej...


Świetlica Ochotniczej Straży Pożarnej w Popielowie